หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยนุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 10 ตำบลศาลาลอยอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของที่ว่าการอำเภอท่าเรือมีเนื้อที่ 12.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 8,050 ไร่