หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
การคมนาคม

การคมนาคมทางบก
มี 2 เส้นทาง ดังนี้
          - ถนนสายท่าเรือ - วังแดง
          - ถนนสายท่าเรือ - ปากท่า (ทางหลวงชนบทหมายเลข 3008)

การคมนาคมทางน้ำ
          ตำบลศาลาลอยมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางตำบลทำให้ตำบลศาลาลอย ประกอบด้วย 2 ฝั่ง คือ ฝั่งซ้าย ของแม่น้ำป่าสัก ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 6 , 9 , 10 , 11 , 13 และ 15 ฝั่งขวาของแม่น้ำป่าสัก ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 และ 14
          การคมนาคมขนส่งทางน้ำ ระหว่างตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนไปถึงกรุงเทพมหานคร ได้ตลอดทุกฤดูกาล