หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
  
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563
เรื่อง ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง 2563
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เรื่อง ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
เรื่อง ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2563
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2563
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีราบการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
เรื่อง ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ประกาศเรื่องสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
123456