หน้าแรก
 
หนังสือพิมพ์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
จังหวัดทั่วไทย
 
 
 
 
 
 
 
  
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เรื่อง ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลศาลาลอย
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลศาลาลอย หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งว่าง
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2562
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2562
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2562
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)
เรื่อง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (รอบที่ ๒)
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 (เม.ย2561 - ก.ย. 61)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 15 ซอยวัดขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกา่อสร้างโครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประวกดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 15 บริเวณซอยอภิสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 11 บริเวณซอยข้างวัดศาลาลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12345